Undervisningsformer – Københavns Universitet

Forside > Undervisning > Undervisningsformer

Undervisningsformer

Masteruddannelsen i Cross-Media Communication anvender en bred vifte af forskellige undervisningsformer, hvor fokus er på at engagere de studerende mest muligt. Nedenfor er beskrivelser af de undervisningsmæssige tilgange til hvert modul. Al nødvendig information om fagene samt eksamenformer kan også findes i studieordningen.

Modul 1:

Modul 1.1. Systemer, samfund og individ i tværmedial kommunikation

Undervisningen tilrettelægges som en række intensive seminarer med hovedvægt på en teoretisk gennemgang af forskellige dimensioner af mediesystemet. Der eksemplificeres med konkrete cases, øvelser og analyser, som de studerende skal arbejde med individuelt eller i grupper og diskutere og formidle i og uden for undervisningen.

Som del af undervisningen udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.

Modul 1.2. Målgrupper i tværmedial kommunikation: analyse, teori og metode

Undervisningen forløber over en række intensive seminarer, som veksler mellem teori og praksis. De studerende skal bl.a. foretage en række casestudier af forskellige medieprodukter og tværmediale kommunikationskampagner med fokus på samspillet mellem medier, hvordan (eller hvorvidt) disse medieprodukter henvender sig til en særlig målgruppe, samt hvilke strategier der anvendes i kommunikationen.

Desuden skal de studerende i grupper planlægge og gennemføre en decideret målgruppegruppeanalyse af en tværmedial kommunikationskampagne og dens målgrupper på baggrund af kvantitative og/eller kvalitative metoder. Disse kunne være markedskort, fokusgrupper, seertalsanalyse, (webbaserede) spørgeskemaundersøgelser e.l.

Som del af undervisningen udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.

Modul 2:

Strategisk tværmedial kommunikation i organisationer og projekter

Fagelementet forløber over en række intensive seminarer, som kombinerer forelæsning og diskussion på baggrund af et nøje udvalgt pensum, analyseeksempler, bidrag fra eksterne gæsteforelæsere med en praktisk erfaring med organisationskommunikation og caseforløb med udgangspunkt i de studerendes egne organisationer.

Som del af undervisningen udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.

Modul 3:

Modul 3.1. Æstetiske, narrative og audiovisuelle virkemidler i tværmedial kommunikation

Undervisningen former sig som en række intensive seminarer, der består af en teoretisk og analytisk hoveddel, som veksler mellem forelæsninger og en række casestudies vedrørende mediers udtryksformer samt en mindre, praktisk del med fokus på forskellige designværktøjer, der kan anvendes i formgivning af tværmedial kommunikation.De studerende skal som led i alle seminarerne analysere og/eller afprøve de forskellige formmæssige udtryk i forbindelse med mindre øvelser.

Som del af undervisningen udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.

Modul 3.2. Den tværmediale kommunikations jura og etik

Fagelementet er tilrettelagt som en række intensive seminarer med hovedvægt på en gennemgang og forklaring af juridiske regler og etiske retningslinjer, som perspektiveres med en lang række eksempler på, hvordan disse regler og retningslinjer forvaltes i praksis. Som led i kurset skal de studerende løse mindst to opgaver med fokus på juridisk og etisk relaterede problemstillinger i konkrete kommunikationssituationer eller kommunikationsprojekter.

Som del af undervisningen udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.

Modul 4:

Masterprojekt

Fagelementet har form som projektarbejde, hvor den studerende får tildelt en vejleder, som har ansvar for at vejlede den studerende gennem projektforløbet. Der afholdes fire endagsseminarer, hvor det er mulighed for i plenum at diskutere problemstillinger vedr. projektarbejdet.

Som del af projektforløbet udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.