Undervisning – Københavns Universitet

Forside > Undervisning

Undervisning

Her kan du læse om uddannelsens undervisningsformer og undervisere, samt se datoer for de forskellige modul-seminarer i de kommende to semestre.

Der undervises på dansk, og undervisningen finder sted på Københavns Universitets Søndre Campus i Ørestaden (KUA).

Uddannelsens modul 1-3 er tilrettelagt som fire intensive seminarer over to sammenhængende dage. Modul 4 er tilrettelagt som fire et-dages seminarer samt individuel projektvejledning. Der afholdes for alle moduler et seminar om måneden.

Uddannelsen lægger vægt på at udnytte og integrere dine og dine medstuderendes uddannelsesbaggrund og arbejdserfaringer i undervisningen.

Du skal regne med gennemsnitligt at bruge cirka 15-20 timer om ugen på uddannelsen.

Undervisning