Pris – Københavns Universitet

Pris

Master i Cross Media Communication koster 30.000 kr. pr. modul, som betales før semesterstart hvert halve år.

Adgang til KU's it-systemer samt eksamenstilmelding forudsætter, at betaling er registreret.

Uddannelsen koster i alt 120.000 kr. I prisen er inkluderet diverse undervisningsmaterialer i form af bøger, kompendier mv. samt forplejning ved lørdagsseminarer, men ikke udgifter til eventuel overnatning.