Optag – Københavns Universitet

Forside > Optag

Optag

Masteruddannelsen i Cross-Media Communication optager studerende to gange om året: 1. juli og 15. januar. Der er plads til 25 studerende per hold og optagelse sker ud fra en faglig bedømmelse af uddannelsens faglige koordinator Kjetil Sandvik.

Adgangskrav

Adgang til masteruddannelsen i Cross Media Communication er betinget af, at ansøgeren har gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb. I alle tilfælde er det et krav, at den adgangsgivende uddannelse indeholder et væsentligt element (svarende til mindst 30 ECTS-point) af kommunikation (fx medievidenskab, journalistik, marketing, PR, webdesign e.l.) eller et væsentlig element (svarende til mindst 30 ECTS-point) af samfundsvidenskab eller erhvervsøkonomi (fx organisationsforhold, erhvervs- og/eller afsætningsøkonomi, jura af relevans for medie/kommunikationsfeltet, politik og samfundsorganisering mv.). Adgangsgivende uddannelser kan fx være BA i medievidenskab (KU, SDU, AU), BA i kommunikation (RUC), BA i journalistik (SDU), BA i humanistisk informatik (AAU), BA i erhvervsøkonomi (CBS), eller en uddannelse ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Derudover skal ansøgeren have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring forstås her som arbejde inden for områder, hvor kommunikation udgør en væsentlig bestanddel.

Der kan dispenseres for ansøgere, der ikke opfylder disse adgangsbetingelser, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed, herunder ansøgere der har gennemført en diplomuddannelse som fleksibelt forløb.

I tilfælde af, at det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at optage alle rettidigt tilmeldte kvalificerede ansøgere, sker optagelse ud fra en faglig helhedsvurdering af ansøgerne på grundlag af følgende kriterier:

  • Relevansen af ansøgernes adgangsgivende uddannelsesbaggrund i forhold til det faglige indhold på masteruddannelsen i Cross-Media Communication
  • Relevansen af ansøgernes erhvervserfaring i forhold til det faglige indhold på masteruddannelsen i Cross-Media Communication
  • Ansøgernes motiverede optagsansøgninger.