Coronavirus Information på dansk / Information in English

Om uddannelsen – Københavns Universitet

Cross-media Communication > Om uddannelsen

Om uddannelsen  

Masteruddannelsen i Cross-Media Communication har siden 2005 givet de studerende nye og væsentlige vinkler på effektiv kommunikation i den aktuelle medievirkelighed og giver teoretiske og praktiske værktøjer til løsning af dagens kommunikative udfordringer – på tværs af medier og udtryksformer. Uddannelsen giver indsigt i, hvordan den stadigt voksende mængde af sociale medier kan anvendes effektivt både i ekstern og intern kommunikation, markedsføring, i informations- og brandingkampagner, i projekt- og organisationsledelse.

Som studerende får man forståelse af en række centrale dimensioner af kommunikationssituationen: en strategidimension, en målgruppedimension, en samfundsdimension, en juridisk og etisk dimension samt en kreativ kommunikationsdimension – og uddannelsen byder på forskellige teoretiske, analytiske såvel som praktiske tilgange til disse centrale dimensioner og introducerer til forskellige medieteknologier og medieplatforme og disses anvendelighed. Den studerende vil kunne mestre teori om og analyse af organisatoriske, institutionelle og kommunikative aspekter i forhold til det samlede tværmediale kommunikationskredsløb og på den baggrund kunne vurdere de forskellige teorier og metodiske tilgange inden for tværmedial kommunikation og udvikle egne kommunikationsløsninger som baserer sig på vurderinger af hvilke medier, der virker bedst i hvilke situationer. Uddannelsen er i høj grad praksisorienteret: undervisningen suppleres gennemgående af case-studier som både de studerende og de mange gæsteundervisere fra erhvervslivet som trækkes ind i undervisningen, har med sig. Projektarbejde, praktisk udvikling af kommunikationsløsninger (fx apps), anvendelse af simuleringsværktøjer fx til træning af effektive mediestrategier i projektledelse, er væsentlige og integrerede elementer i undervisningen.

Masteruddannelsen i Cross Media Communication har basis i et af landets største og stærkeste forsknings- og undervisningsmiljøer indenfor medier og kommunikation, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, og trækker på den viden og ekspertise der findes her.