Cross-media Communication – Københavns Universitet

Cross-media Communication

Der optages ikke nye studerende på Masteruddannelsen i Cross-media Communication.

Sidste undervisningsforløb er i foråret 2019. For at sikre, at de studerende, der er optaget på uddannelsen, kan færdiggøre deres uddannelse, vil de blive kontaktet mhp. at aftale videre forløb.